دبیرستان جاوید

سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه شما

دبیرستان دوره دوم پسرانه " نور جاوید "

تحصیل در محیطی امن و با نشاط به همراه مشاوره های کاربردی ، 

ما معتقدیم برای جلوگیری از تجمیع فشار های روانی و درسی در سال ۱۲ام طی برنامه ۳ ساله ای مدون و هدفمند از سال ۱۰ام تلاش را آغاز کرده تا از تمرکز فشار های دوران تحصیل در مقطع متوسطه دوم برای پایه ی ۱۲امی ها کاسته و آن را در سال های ۱۰ام و ۱۱ام تقسیم کنیم.

ادامه ...
دبیرستان دوره دوم پسرانه

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر